Istanbul Olympic  Games 2020
Summer Olympic


Sport has been at Istanbul’s vibrant and varied cultural heart for millennia. Turkey has always been a proud supporter of the Olympic Movement, and for 104 years the National Olympic Committee has promoted Olympism at home and abroad. The passion has always been there; now, for the very first time, it is matched by capability. 

A robust financial footing and a government that sees sport as the most powerful agent of development are aligned behind a world-class team of domestic and international experts. Turkey is better placed than ever to realise its Olympic dream: 
Turkey is better placed than ever to realise its Olympic dream:
To stage a Games spanning cultures, continents, religions and generations… 
…that joins Turkey, the Islamic world and the Olympic Movement for the first time in history in a unifying celebration of sport…
…and propagates lasting harmony and fruitful relationships 
between them.

Spor binlerce yıldır İstanbul'un hareketli ve kültürel hayatının kalbinde yer ala gelmiştir. Olimpik Hareket'i desteklemekten her zaman gurur duymuş olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 104 yıldan beri Olimpizmin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmayı her zaman arzulamış olan Türkiye, bu arzusunu gerçekleştirmeye ilk defa bu kadar yakındır. Güçlü bir mali yapı ve sporu kalkınmanın en önemli aracı olarak gören bir hükümet ile desteklenen ulusal ve uluslararası uzmanlardan meydana gelen birinci sınıf bir ekip. Türkiye bugün Olimpik rüyasını gerçekleştirmeye her zamankinden daha yakındır:

Kültürler, kıtalar, dinler ve nesiller arasında köprü kuran...
Türkiye'yi, İslam dünyasını ve Olimpik Hareket'i tarihte
ilk defa sporun coşkusuyla bir araya getiren...
ve bunlar arasında ebediyete kadar sürecek bir
dostluğun ve yararlı ilişkilerin tesis edilmesini
sağlayacak oyunlara ev sahipliği yapmak.
Back to Top